Activitats

  • Conferències: El Casal català organitza cada regularment conferències sobre diversos temes : literatura, història, teatre, música.
  • Concurs literari de Sant Jordi (abril)
  • Fòrum de les llengues del món (maig):   Forom des Langues du Monde
  • Quinto de Nadal
  • Altres…