Bases del concurs de Narrativa del Casal

El Casal Català de Tolosa presenta el seu 16è Concurs Literari d’acord amb les bases següents:

 

BASES

 1. Hi pot participar qualsevol persona que formi part d’una comunitat catalana a l’exterior d’àmbit europeu i presenti una obra redactada en català. 

 

REQUISITS

 1. Cada participant pot presentar una única obra de qualsevol gènere literari. Els treballs, de tema lliure, han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens literaris. El text haurà d’anar signat amb un pseudònim.

 

CATEGORIES

 1. Hi ha dues categories:
  • Relat curt : L’extensió d’aquests texts ha de  tenir un mínim de 500 paraules i un màxim de 1.000 paraules.
  • Narrativa : L’extensió d’aquests texts ha de tenir un mínim de 1.500 paraules i un màxim de 2.500.

 

PRESENTACIÓ I TRAMESA D’OBRES

 1. Podeu enviar la vostra còpia via un format digital al final d’aquesta pàgina. Heu d’indicar un pseudònim, un correu electrònic i seleccionar el vostre fitxer amb el relat. La junta del Casal garanteix l’anonimat de l’autor davant els jutges del concurs. S’accepten els formats pdf, doc i docx. El fitxer no ha de superar 15Mbytes
 2. Dintre del fitxer heu a quina categoria presenteur el vostre relat
 3. Per preservar l’anonimat de les obres, NO iniqueu ni Nom ni Cognoms. Només el vostre pseudònim i el correu electrònic:
 4. La data límit per a participar-hi és el dia 8 d’abril de 2024 a la mitjanit.
 5. El jurat  enviarà les obres guanyadores al jurat del concurs europeu, per representar el nostre casal en aquest concurs.
 6. El jurat té el dret de refusar qualsevol obra que no s’ajusti a les bases establertes.
 7. El premi de qualsevol categoria pot ser declarat desert si així ho determina el jurat.
 8. Es podran concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportú.

 

SELECCIÓ D’OBRES I PREMIS

 1. La resolució del jurat es farà pública el dia de Sant Jordi. 
 2. L’obra guanyadora del premi participarà en un concurs europeu amb els guanyadors d’altres concursos literaris i jocs florals de les comunitats catalanes d’Europa.
 3.  El dia 23 d’abril de 2023, dia de la Catalunya Exterior, es proclamaran els guanyadors del Concurs Literari Europeu.

 

DRETS D’AUTOR I ACCEPTACIO DE LES BASES

 1. Els textos guanyadors es publicaran a la pàgina web del Casal, que es reserva el dret d’incloure’ls, en un futur, en un recull o antologia. 
 2. L’autor reconeix ser qui ha escrit el relat, com a tal, té tots els drets sobre l’esmentada obra. L’autor cedeix els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra al  Casal Català de Tolosa
 3. Aquests drets d’explotació de l’obra que se cedeixen són en qualsevol dels formats existents i coneguts a dia d’avui. 
 4. No hi haurà remuneració econòmica percebuda per l’autor com a contraprestació per aquesta cessió. 
 5. El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat. 
 6. Es podran concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportú.
 7. El premi no pot ser cedit a terceres persones ni serà en qualsevol cas canviat per diners o compensació d’una altra índole. 
 8. Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i, per tant, no es podrà demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions. 
 9. Qualsevol dels relats presentats que no acompleixin les condicions mencionades a les bases del concurs serà descartat. 
 10. Presentar-se en aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases.

 

ENVIAR OBRES

Aquí podeu enviar el vostre text en format digital: