EUROCCAT

Euroregió Pirineus-Mediterrani, un espai català i occità

Euroccat http://euroccat.tls.free.fr, és una associació sense ànim de lucre, de la qual el Casal Català és membre fundador, que té com a objectiu organitzar l’Eurocongrés, la meta del qual és aprofundir les relacions occitano-catalanes en tots els àmbits, tant econòmics com culturals, així com com l’enfortiment de les relacions transfrontereres a través d’una vasta regió geogràfica, l’Euroregió Pirineus-Mediterrani.
A Narbona, el maig de 2001, lo primer “Eurocongrés dels espais catalans i occitans” va estar marcat per una sèrie d’actes i conclusions que van traçar camins per al segle XXI.
20 anys després, la 2a conferència euroregional AGACHES/REGARDS es va celebrar els dies 8 i 9 de desembre de 2022 a la Narbo Via, lo museu de Narbona que recorre l’il·lustre passat romà de la primera colònia romana fora d’Itàlia.
Els 135 participants (+ 600 persones via Internet) d’Occitània, Catalunya i les Illes Balears van debatre amb els ponents els 3 temes proposats:

  • Llengües i cultures catalana i occitana
  • Quina història explicar i compartir a cada costat dels Pirineus?
  • Aspectes econòmics i desenvolupament sostenible de l’Euroregió.

L’Euroregió Pirineus Mediterranis, autèntic euroterritori d’experiències, pot, reforçant la seva cooperació cultural, social, econòmica i mediambiental, tenir un paper impulsor en l’aprofundiment de la construcció europea i en el desenvolupament de l’euromediterrani.

Els actes de l’Eurocongrés AGACHES/REGARDS es poden descarregar aquí : http://euroccat.tls.free.fr/AGACHES_REGARDS/

El formulari de comanda de la versió paper es pot descarregar seguint aquest enllaç : Bulletin de commande

El 2024, la propera conferència concretarà el compromís per als propers anys.