Conservació del llegat històric

L’arxiu del Casal Català de Tolosa està format pel conjunt de documents que s’han anat acumulant des de 1944 al local del Casal. Aquests documents formen part de la història del Casal de Tolosa i dels refugiats catalans i els seus descendents.

Des de fa poc, una comissió s’encarrega de valoritzar (i endreçar) aquest fons documental. Això es fa a través de vàries iniciatives :
– La creació d’una base de dades on endreçar els documents de l’arxiu.
– Entrevistes a membres del Casal
– Articles sobre documents del Casal interessants.

També hi ha algunes tasques que es fan en paral·lel, principalment :
– Respondre a les persones que busque avantpassats que han pogut passar per Tolosa. Tenim a disposició la llista de socis del Casal i una llista de refugiats que es va fer al departament de l’Alta Garona l’any 1946.
– La base de dades de la biblioteca del Casal

Comissió Arxius del Casal

arxiu@casalcatalatolosa.cat