Activitats 2021

Assemblea general 2021

El passat dissabte 20 de novembre va tenir lloc l’Assemblea General ordinària per l’any acadèmic 2020-2021 a la sala San Subra de Tolosa. 
La meitat dels socis van ser presents a la sala o van donar procuració. 

La Bàrbara i l’Enric, secretària i president respectivament, van aprofitar l’avinentesa per anunciar que deixaven els seus càrrecs per noves ocupacions lluny de Tolosa. El conjunt de la sala va agrair la feina efectuada aquests últims anys. Els conjunt de socis del Casal els desitja molta sort.

Una nova junta i nous membres del Consell d’Administració vans ser elegits. 

Es van aprovat per unanimitat els balanços moral i financer presentats per la Junta per l’any acabat.