Presentació

El Casal català de Tolosa de Llenguadoc fou creat l’any 1945, després de la Guerra civil espanyola. És una associació cultural que té com a objectiu la promoció de la llengua i de la cultura catalanes.
El Casal organitza activitats diverses: classes de català, cursos d’iniciació a la sardana, conferències, concerts, activitats infantils, etc.

Junta directiva

  • President: Sylvie Gamisans
  • Vicepresident: Julien Couturier
  • Secretària: Oriol Pasies
  • Secretàri adjunt: Léo Humbert
  • Tresorer: Jordi Llorens
  • Tresorer Adjunt: Jordi Trescases