Presentació

El Casal català de Tolosa de Llenguadoc fou creat l’any 1945, després de la Guerra civil espanyola. És una associació cultural que té com a objectiu la promoció de la llengua i de la cultura catalanes.
El Casal organitza activitats diverses: classes de català, cursos d’iniciació a la sardana, conferències, concerts, activitats infantils, etc.

Junta directiva:

  • Presidenta:                  Estel Llansana
  • Vicepresident:            René Puech
  • Secretari:                     Enric Salvans
  • Secretària adjunta:    Barbara Salvans
  • Tresorer:                     Julien Couturier
  • Tresorer Adjunt:        Gerió Garros