Activitats 2017

Registre dels catalans a l’exterior

El dilluns dia 10 de juliol el Casal va rebre la Delegació del Govern a França per una sessió informativa a tots els catalans de Tolosa que desitgin inscriure’s al Registre de catalans i catalanes a l’exterior. La funció d’aquest registre és, d’una banda, conèixer les demandes i necessitats dels catalans i catalanes residents a l’exterior per tal que les actuacions de la Generalitat adreçades a aquests col·lectiu siguin més efectives i, per una altre banda, possibilitar-los l’exercici dels seus drets com a catalans i catalanes a l’exterior. El registre ha de ser també l’eina que serveixi per establir un canal de comunicació del Govern amb els catalans que resideixen fora de Catalunya.

Per més informació: registrecatalans.exteriors@gencat.cat