Arxiu

1980. Personalitats catalanes al Mirail

La comissió d’arxiu del Casal es troba en plena efervescència: a la connatural tasca arxivística que ens defineix, ens hem proposat sumar-hi la ineludible comesa del nostre temps que representa la digitalització de l’arxiu. Amb aquesta idea al magí, doncs, s’ha realitzat una revisió general dels documents que el Casal ha anat guanyant i conservant en el bastiment de 75 anys d’activitats, conferències, col·laboracions, relacions amb altres entitats i institucions, celebracions,… uns documents que, ara, aprofitant la seva digitalització, hem volgut seleccionar i presentar-vos amb la intenció d’apropar-vos una visió més completa de la història del Casal Català de Tolosa. 

Emprenem, doncs, el recorregut d’un conjunt d’articles i presentacions que ens serviran per il·lustrar els esdeveniments que el Casal vol compartir, i que iniciem amb un primer article que hem volgut, al mateix temps, útil per tal que el lector es faci una idea general sobre el tipus de documents que pot trobar en el nostre arxiu. 

El 31 de Març de 1980 el Casal va ser testimoni de l’acte d’investidura com a doctor Honoris Causa, a proposta de la Université de Toulouse-Le Mirail, del President de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas, del poeta Salvador Espriu i del filòleg català i destacat romanista Antoni Maria Badia i Margarit. 

D’aquell esdeveniment, l’arxiu del casal en conserva documents de tota mena, des de material fotogràfic fins brisalls de diari, però també targetes d’invitació o correspondència creuada entre el Casal o la universitat.  

Els primers documents al voltant d’aquella data -des d’un punt de vista cronològic- són les respectives missives que Bartholomé Bennassar, en tant que president de la universitat, i el Casal, van intercanviar: 

El Casal conserva nombrosos exemples de correspondència creuada amb altres associacions, amb entitats, particulars, institucions,… l’intercanvi més persistent dels quals és el que s’ha anat produint amb els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, i més particularment, com és lògic, amb aquelles conselleries i departaments relacionats amb l’impuls cultural i l’associacionisme català. 

Mostres del contacte que el Casal ha mantingut amb les nostres institucions en tenim a totes les etapes que la història ha conferit a Catalunya des de la fundació del Casal, l’any 1944, i en el període en què es situa l’homenatge de la universitat tolosana, poc després de la recuperació per part de Catalunya de la legitimitat de la seva expressió singular, el President de la Generalitat fou convidat, aprofitant la seva visita a terres occitanes, a conèixer la nostra seu i els seus casalencs.

Un altre tipus de documents que acull l’arxiu, poder el més infreqüent de tots, és la invitació, la cartolina commemorativa, la felicitació… en relació a fets o persones concretes, com en aquest dos exemples:

Per anar ja cloent aquest article introductori, us presentem les dues últimes mostres documentals que ens permet la proposta. La primera d’aquestes dues és un retall del diari La Dépêche, corresponent al dia 31 de Març, a mode d’anunci de l’acte el mateix de la seva celebració i en què en podem conèixer la programació

La segona, un nou fragment del mateix diari, ara del dia 2 d’Abril de 1980, el qual es fa ressò de la visita del President Tarradellas a les instal·lacions d’aquest mitjà durant el dia anterior. 

Tanquem aquesta presentació amb un últim document, aquest cop gràfic, en què podem comprovar la visita que, finalment, el president Tarradellas feu al Casal Català de Tolosa.