Activitats

Bloc destinat a explicar breument quins tipus d’activitats es fan al Casal Català

Presentació

El Casal català de Tolosa de Llenguadoc fou creat l’any 1945, després de la Guerra civil espanyola. És una associació cultural que té com a objectiu la promoció de la llengua i de la cultura catalanes.
El Casal organitza activitats diverses : classes de català, cursos d’iniciació a la sardana, conferències, concerts, activitats infantils, etc.

Junta directiva 2016-2017

  • Presidenta:    Estel Llansana
  • Vicepresident:    René Puech
  • Secretari:    Enric Salvans
  • Secretària adjunta:    Barbara Salvans
  • Tresorer:    Julien Couturier
  • Tresorer Adjunt:    Gerió Garros

Funcionament

El Casal català de Tolosa de Llenguadoc és una associació sense ànim de lucre segons la llei de 1901 del dret francès. Cada any hi ha una assemblea general on es decideixen ... i s’escullen el president, el tresorer i el secretari així com els membres de la junta.

Documents

Història / L’exili català a Migdia-Pirineus

Migdia-Pirineus i Tolosa de Llenguadoc, la seva capital, en particular, foren un dels primers i més importants llocs d’arribada dels catalans que van haver de fugir del seu país en 1939. [...] La necessitat d’aplegar-se en un indret comú, de retrobar un espai col·lectiu de catalanitat, on s’apaivagués i es refermés alhora la melangia del país perdut, i on es poguessin perllongar els debats polítics que la guerra havia encès,empenyé els catalans, tot i les dificultats econòmiques que això suposava, a cercar locals propis que fossin seus dels centres que miraven de crear. El més important d’entre ells fou el Casal Català fundat en 1945. Micro-societat catalana,es desenvoluparen en el seu si diferents formes de la vidacultural del país: cursos de llengua, esbarts teatrals, esbarts dansaires, excursionisme, etc... i es creà en 1951 l’Aplec de la Sardana que s’ha celebrat sense interrupció des d’aleshores [...] un dels més antics dels Països Catalans.El restabliment de la Generalitat de Catalunya a la fidels anys 70, i la posterior creació de la Secretaria de Relacions Exteriors, ha representat un ajut i per tant un encoratjament a la tasca voluntària dels catalans de Tolosa que per estima al seu país i a la seva llengua han sabut i- 3 -Fundadors del Casal Català de Tolosa de Llenguadoc saben dedicar-li generosament els seus esforços i el seu temps. Amb el pas dels anys el Casal Català ha sabutenfrontar el repte que suposava per a l’entitat la desaparicióde les circumstàncies (l’exili) que havien donat lloc al seunaixement i amb el recolzament de la Generalitat du aterme una activitat notable, centrada essencialment alvoltant de l’ensenyament de la llengua que és avui dia unade les principals fonts de captació de socis (60 alumnes enels quatre nivells impartits) i que es perllonga icomplementa amb conferències d’escriptors, presentació dellibres, organització de concerts, excursions de descobertadels Països Catalans, organització anyal de l’Aplec de laSardana, publicació semestral d’un butlletí ambcontribucions dels socis i dels escriptors convidats,programa diari radiofònic “La veu dels Països Catalans” ,que ha funcionat sense interrupció des de 1981 a les ones de Ràdio Occitània a la creació de la qual va contribuir el Casal Català, exposicions en col·laboració amb el Centre Cultural El Molí de Rocas de Garona, de difusió i promoció de les cultures occitana i catalana etc...El Casal Català ha assolit doncs la transformació que era condició sine qua non de la seva pervivència: fent una obra de promoció i de difusió de la llengua i cultura dels Països Catalans ha esdevingut el Centre Cultural Català de Tolosa.Aquesta evolució també ha estat possible pel creixent interès manifestat per la població tolosana envers un país veí com són els Països Catalans a causa del nou estatut d'oficialitat de la llengua catalana, del poder atractiu de Barcelona com a gran metròpoli, i del sojorn sovintejat dels tolosans a la costa catalana en la seva condició de propietaris d’habitatges.

Maria Alzina