Coordenades

Casal Català de Tolosa
7 Rue des Novars
31300 Toulouse
Telèfon fixe : +33(0)5 61 59 61 02
Telèfon mòbil (Presidencia) : +33(0)5 61 59 61 02
Email : casalcatalatolosa@gmail.com