Concurs de Sant Jordi de Narrativa del Casal

Aquí teniu les bases del premi de narrativa Sant Jordi 2020 – 12a edició

• Idioma: en llengua catalana.
• Termini: els treballs s’han d’enviar a l’adreça correu del Casal Català, (7 rue des Novars 31300 Toulouse) abans del 7 d’abril del 2020.
• Exclusivitat: els treballs hauran de ser inèdits, és a dir, no haver estat presentats a cap certamen ni publicats en cap mitjà escrit o informàtic.
• Gènere literari: qualsevol tipus de text en prosa en l’àmbit de la ficció o de la realitat: conte, narració curta, memòria, prosa poètica, etc. El treball ha de tenir un títol.
• Tema: lliure.
• Extensió: entre 7000 i 10.000 caràcters.
• Presentació: s’hauran de presentar 4 còpies del treball sobre paper, preferentment imprès des d’ordinador. Cada còpia ha de dur la mateixa sigla. Aquestes 4 còpies es posen dins d’un sobre gran, que no ha de dur el nom del remitent. Dins el mateix sobre gran es posa un sobre petit que ha de contenir les dades personals de l’autor (nom, cognom, adreça, telèfon) i que serà tancat; Damunt d’aquest sobre petit cal escriure la sigla que figura a cada una de les còpies.