12a edició del Concurs de Sant Jordi de Narrativa del Casal

Bases del Concurs

Aquí teniu les bases del premi de narrativa Sant Jordi 2020 – 12a edició

• Idioma: en llengua catalana.

• Termini: els treballs s’han d’enviar a l’adreça correu del Casal Català, (7 rue des Novars 31300 Toulouse) abans del 15 d’abril del 2020.

• Exclusivitat: els treballs hauran de ser inèdits, és a dir, no haver estat presentats a cap certamen ni publicats en cap mitjà escrit o informàtic.

• Gènere literari: qualsevol tipus de text en prosa en l’àmbit de la ficció o de la realitat: conte, narració curta, memòria, prosa poètica, etc. El treball ha de tenir un títol.

• Tema: lliure.

• Extensió: entre 7000 i 10.000 caràcters.

• Presentació per correu : s’hauran de presentar 4 còpies del treball sobre paper, preferentment imprès des d’ordinador. Cada còpia ha de dur la mateixa sigla. Aquestes 4 còpies es posen dins d’un sobre gran, que no ha de dur el nom del remitent. Dins el mateix sobre gran es posa un sobre petit que ha de contenir les dades personals de l’autor (nom, cognom, adreça, telèfon) i que serà tancat; Damunt d’aquest sobre petit cal escriure la sigla que figura a cada una de les còpies.

• Presentació digital: podeu enviar la vostra còpia via un format digital al final d’aquesta pàgina. Heu d’indicar un pseudònim, un correu electrònic i seleccionar el vostre fitxer amb el relat. La junta del Casal garanteix l’anonimat de l’autor davant els jutges del concurs. S’accepten els formats pdf, doc i docx. El fitxer no ha de superar 15Mbytes


Formulari per enviar una còpia en format digial

Aquí podeu enviar el vostre text en format digital: